Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

05-270 Marki
ul. Piłsudskiego 96
woj. mazowieckie
tel/fax 0227811017 zs1marki@zs1marki.pl

Menu:
Dyrektor szkoły:
Jan Puścian
Z-cy dyrektora:
Hanna Sowińska
Sławomira Kozak

MOPR
e-mail: mopr.zs1marki@gmail.com
gg:
13605814
 

dodatek graficznyMOPR

"LUSTERKO"
II Międzyszkolny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Grupa młodzieży działająca w Młodzieżowym Ochotniczym Pogotowiu Rówieśniczym wzięła udział w II Międzyszkolnym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Lusterko”. Przedstawienie „List Joli” otrzymało Nagrodę Główną. Dodatkowo Martyna Kołbuk i Katarzyna Banasik zostały uhonorowane wyróżnieniem za kreację aktorską. Uczniowie mieli także przyjemność wystawiać spektakl w MOK w ramach spotkania Młodzież -Seniorom.

I Międzyszkolny Przegląd Spektakli Profilaktycznych "LUSTERKO"

11 grudnia 2010 roku wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury Ochota. Otrzymaliśmy wyróżnienie za spektakl "Czy naprawdę warto?". Dwie uczestniczki z naszej szkoły (Patrycja Arendt i Olga Kondraciuk) zdobyły nagrodę za kreację aktorską.


Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze

MOPR zakłada działanie wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników, tworzy fundament wzajemnej współpracy nauczyciel-uczeń. Szkoła traktowana jest nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce wzajemnej współpracy i szukania wzorców zachowania godnych naśladowania przez młodych ludzi.

Program ma umacniać młodych ludzi w przekonaniu, że można bawić się, pracować, tworzyć zespół bez przemocy, agresji i używek.

Głównym celem programu jest uruchomienie przy zaangażowaniu liderów uczniowskich młodzieżowego systemu wsparcia rówieśniczego, którego działania skupiają się wokół promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zasady grupy MOPR

  1. Zasada demokracji – każdy z członków grupy posiada przywilej uczestniczenia w pracy zespołu oraz prawo współdecydowania o funkcjonowaniu grupy.
  2. Zasada egalitaryzmu – każdy z uczestników grupy posiada w sobie zdolności i umiejętności, które może wnieść w pracę zespołu oraz dzielić się nimi z innymi.
  3. Zasada odpowiedzialności (za siebie i za grupę).
  4. Zasada współpracy – wszystko robimy razem.
  5. Zasada uczciwości – jesteśmy autentyczni i prawdziwi.
  6. Zasada wzajemnego szacunku – szanuj mnie tak, jak ja ciebie.
  7. Zasada dyskrecji – każda osoba w grupie ponosi odpowiedzialność za dochowanie tajemnicy tego, co zostało poruszone podczas spotkania w atmosferze zaufania i dyskrecji.
  8. Zasada wzajemnego słuchania – słuchanie innych bez narzucania interpretacji czy oceniania opisywanych faktów, zachowań, postaw bądź stanów emocjonalnych. Pomocna wówczas jest pomoc w nazwaniu trudnych uczuć osoby, która postanowiła opowiedzieć o swoim problemie.

Uczestnik MOPR:

Z wszelkimi pytaniami i problemami można zwracać się do liderów grupy:

Opiekuna grupy – p. Justyny Głuchowskiej
Pedagoga szkolnego – p. Jolanty Wilczyńskiej

Istnieje również możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:
e-mail: mopr.zs1marki@gmail.com
gg: 13605814